logo

Najstarszymi i najdłużej stosowanymi systemami przemysłowego nawilżania powietrza są: nawilżanie przez dostarczanie pary (tzw. nawilżacze parowe) oraz nawilżanie rozpyloną w strumieniu sprężonego powietrza wodą.

Nawilżanie parowe

Jego najważniejszą zaletą jest gwarancja najwyższej sterylności. Jednak w przypadku nawilżania kanałowego, szczególnie gdy pożądane jest osiąganie wilgotności względnych powyżej 40% RH, łatwo ulegające zawilgoceniu kanały stają się siedliskiem chorób, w tym wyjątkowo groźnej odmiany zapalenia płuc, zwanej chorobą legionistów. Powszechnie stosowany jest w instalacjach klimatyzacyjnych hoteli, biurowców i tam gdzie sterylność jest głównym z priorytetów. Stosunkowo niskie koszty inwestycyjne nie rekompensują olbrzymich kosztów wytwarzania pary i bardzo wysokich nakładów związanych z konserwacją instalacji. Ze względu na koszty eksploatacji coraz częściej wypierany przez inne systemy.

System rozpylania wody sprężonym powietrzem

Służy do nawilżania małych i średniej wielkości obiektów. W dyszach specjalnej konstrukcji woda mieszana ze sprężonym powietrzem rozpylana jest na drobne krople. Zaletą jest łatwy montaż, prostota obsługi i średniej wielkości koszty inwestycyjne. Do głównych wad należą: bardzo wysokie zużycie sprężonego powietrza - często zmuszające do zakupu większego kompresora, koszty eksploatacji i hałaśliwość dysz. Krople rozpylanej wody mają najczęściej wymiary około 5-20μ, co pozwala na bardzo szybkie ich odparowanie. Odbywa się ono kosztem ciepła zawartego w nawilżanym powietrzu.

Nawilżanie wysokociśnieniowe

Systemy wysokociśnieniowego przemysłowego nawilżania powietrza są najbardziej ekonomicznymi i techniczne zaawansowanymi rozwiązaniami. Dzięki swojej niezawodności, bardzo dużej wydajności i doskonałej sprawności szybko zdobyły uznanie użytkowników. Zestaw wysokociśnieniowy rozpyla wodę lepiej niż systemy ze sprężonym powietrzem, pracując przy wysokim, bo wynoszącym zazwyczaj 50-70 barów, ciśnieniu wody. Ponieważ jedynnym czynnikiem powodującym rozdrobnienie kropel jest wysokie ciśnienie wody ewidentną oszczędnością jest brak poboru, bardzo kosztownego, sprężonego powietrza. Rozprężająca się w bardzo małym, kalibrowanym otworze (0,1 do 0,5 mm) dyszy, woda ulega samoistnemu rozdrobnieniu na krople o wielkości 9 do 50μ. Krople odparowują odbierając ciepło zawarte w nawilżanym powietrzu. Wysokie koszty inwestycji, wynikające z pracy systemu pod wysokimi ciśnieniami, rekompensowane są z naddatkiem przez jej energooszczędność, prostotę i łatwość eksploatacji.

Nawilżacze ultradźwiękowe

Choć niewątpliwą ich zaletą jest wyjątkowo mała wielkość kropli, to bardzo mała wydajność i konieczność stosowania wody demineralizowanej powodują, że rzadko są stosowane w profesjonalnych instalacjach. Niska sprawność energetyczna powoduje, że nawilżacze ultradźwiękowe są mało konkurencyjne w stosunku do pozostałych.

Zużycie energii elektrycznej przez różne rodzaje instalacji (W/kg wody)

Zużycie energii elektrycznej przez różne rodzaje instalacji (W/kg wody)

Kontakt

Wilpo sc


Adres: Siwcowa 17,
42-609 Tarnowskie Góry, śląskie
NIP: 645-228-31-69
Telefon: +48 32-388-21-01, +48 607-931-757
Email: biuro@wilpo.biz.pl
Godziny Otwarcia: poniedziałek-czwartek: 08:00–16:00; piątek: 08:00–13:00

Mapa dojazdu

Aktualności

Witamy na stronie
Istniejąca od 2002 r. firma Wilpo sc oferuje Państwu wysokiej klasy przemysłowe systemy nawilżania powietrza.